Tượng Phật Di Lặc và ngũ quỷ bằng gỗ hương hóa thạch

tuong-phat-01

Được làm bằng thủ công, trên 1 khối gỗ hương hóa thạch và trạm trổ cùng ngủ quỷ

Tượng Phật Di Lặc cầm thỏi vàng được thiết kế trên khối gỗ hương(nhóm 1). đã hóa thạch và chổ rồi nhé các bạn. Và ngũ quỷ bao vây rất đặc sắc. Kích thước cao 75cm đường kính 45cm và nặng 21kg (rất nặng).

Các chi tiết hoa được đục rất tinh xảo