Phật Di Lặc

di-lac

– Tượng Di Lặc
– Kích thước 1m
– Giá bán:8,000,000đ